Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ I ОХОРОНИ ДОВК1ЛЛЯ

7.9 Вимоги щодо безпеки до оргажзацп виробничих процеав у насжництв!’ соняшнику, Тх са — HiTapHQ-побутового забезпечення мають вщповщати ГОСТ 12.1.004 i ГОСТ 12.3.002.

11 На розглядГ

7.10 Контролюють дотримування норм викид1в шюдливих речовин в атмосферу зпдно з вимо — гами ГОСТ 17.2.3.02.

7.11 Охороняють гфунти вщ забрудненосл побутовими i виробничими вщходами зпдно з ви~ могами СанГИН № 42-128-4690 [2].

ДОДАТОК А (довщковий)

Комментарии запрещены.