Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Обгрунтування ефективності ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ТОВАРНОГО СОНЯШНИКУ

Ефективність виробничо-комерційної діяльності аграрного підприємства, як було зазначено вище, визначається не лише результатами застосування тієї чи іншої системи технологій, а, в першу чергу, результативністю реалізації готової продукції. Використовуючи окреслений вище підхід до групування підприємств за рівнем їх ресурсного забезпечення при визначенні ефективності їх діяльності будемо виходити з припущення, що підприємства високого та достатнього рівня ресурсного забезпечення або вирішили проблему тривалого зберігання врожаю з використанням власних потужностей, або оперують зі своєю продукцією на більш високих рівнях маркетингової інфраструктури ринку. Підприємства задовільного рівня частково вирішують зазначені проблеми, отже певну частину своєї продукції, припустимо 50%, реалізують за найнижчими цінами, а іншу частину — за найвигіднішими. Підприємства, віднесені до низького рівня ресурсного забезпечення діяльності, реалізують всю вироблену продукцію за найнижчими цінами, що пропонують оператори першого рівня маркетингової інфраструктури в період збору врожаю.

Визначимо ефективність реалізації товарного соняшнику для підприємств різних за ресурсним забезпеченням діяльності груп, виробленого за технологіями, представленими в розділі 2. Розрахунки виконаємо для виробництва та продажу 1 т продукції (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Розрахункова ефективність виробництва товарного соняшнику в цінах 2007-2008 маркетингового року

Рівень

ресурсного

зебезпечення

Ціна реалізації’ з

ДАВ,

грн./т

Ціна реалізації’ без ДАВ, прийнята у розрахунках, грн./т

Урожайність, ц/га

Виробнича собівартість, грн./т

Витрати на збут, грн./т

Повна собівартість, грн./т

Валовий прибуток, грн./т

Додаток на прибуток, грн./т

Фінансовий результат реалізації’ продукції’, грн./т

Рентабельність реалізації’ продукції, %

мінімальна

максимальна

високий

3501 67

35

913,15

54,79

967,94

2533,73

633,43

1900,3С

196,32

достатній

2298

4202

27

1124,71

67,48

1192,19

2309,47

577,37

1732,11

145,29

задовільний

2708,33

16

1260,15

56,71

1316,86

1391,48

347,87

1043,61

79,25

низький

1915,00

12

1569,31

47,08

1616,39

298,61

74,65

223,96

13,86

57

Результати розрахунків, приведених в табл. 4.1 доводять, що повна собівартість товарного соняшнику коливається в межах від 967,94 грн./т до 1616,39 грн./т при зміні врожайності культури в залежності від рівня ресурсного забезпечення в інтервалі 12..35 ц/га. При цьому максимальний розмір фінансового результату реалізації складає 1900,30 грн./т. Такий рівень досягається при високому рівні ресурсного забезпечення виробництва за рахунок використання передової техніки зарубіжного виробництва, інтегрованих систем удобрення та захисту рослин, а також продажу товарного соняшнику за найвигіднішими у маркетинговому році цінами.

Серед чотирьох рівнів ресурсного забезпечення найбільший фінансовий результат та найвища рентабельність реалізації товарного соняшника (196,32 %) досягаються при застосуванні сучасної техніки зарубіжного виробництва, якісного посівного матеріалу, інтегрованих систем удобрення та захисту рослин, які забезпечують виробничу урожайність на рівні 35 ц/га. Найгірші показники (розрахунковий фінансовий результат 223,96 грн./т та рентабельність реалізації 13,86 %) досягаються при вирощуванні товарного соняшнику з використанням застарілої техніки, посівного матеріалу низьких репродукцій та обмеженому застосуванні мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

Ресурсне забезпечення аграрного виробництва відіграє ключову роль в забезпеченні ефективності виробництва та збуту сільськогосподарської продукції. При цьому головними критеріями ресурсної забезпеченості аграрного виробництва є забезпеченість виробничого процесу основними засобами, а також забезпеченість коштами для фінансування матеріальних та нематеріальних витрат при реалізації процесу виробництва продукції. Рівень ресурсного забезпечення визначає також і ефективність збутової діяльності підприємства, адже підприємства вищих рівнів за ресурсним забезпеченням здатні використовувати більш вигідні схеми збуту своєї продукції, ніж підприємства нижчих рівнів. Відповідно, поряд з більшими обсягами витрачання коштів на отримання врожаю підприємства вищих рівнів отримують значно кращі врожаї та несуть менші питомі витрати на одиницю продукції, а за рахунок кращих умов реалізації продукції здатні отримувати вагоміші фінансові результати своєї діяльності.

Таким чином, на сьогоднішній день основним завданням ліквідації диспропорцій у ресурсному забезпеченні аграрного виробництва та відтворенні його ресурсного потенціалу є створення умов для покращання, в першу чергу, фінансового забезпечення виробництва продукції рослинництва, що дасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам отримувати гідні результати від здійснення своєї діяльності, а, згодом, і покращити стан матеріально-технічної бази свого виробництва.

Комментарии запрещены.