Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ

Площа посіву, га

100

Сорти

Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський

Попередник

озима пшениця

Урожайність, ц/га

12

Клас ґрунтів

4

Г рупа підприємств

4

Дози внесення добрив:

мінеральних:

— нітроамофоска 16:16:16, кг/га

200

Агрохімікати:

десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг/га)

1

51

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

=

3

(S

§

о

0)

Q.

Ф

X

Ф

с.-г. машина

3

о.

о

S

я

X

5

ф

§

інші робітники

марка

Кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний обробіток гі

оунту

1.

Мульчування

ґрунту

га

100

Т-150К

БДВ-6,5

1

1

2.

Оранка на зяб на глибину 25-27 см з коткуванням

га

100

Т-150К

ПЛН-5-35

КПП-3

1

1

1

3.

Культивація з боронуванням на глибину 8-10 см

га

100

МТЗ-80

КПСП-4

БЗСС-1,0

1

4

1

Передпосівний обробіток грунту та сівба

4.

Весняне

боронування ґрунту

га

100

Т-150К

СГ-21 БЗТС-1,0

1

21

1

5.

Передпосівна культивація з боронуванням на глибину загортання насіння (5-6 см)

т

100

МТЗ-80

КПСП-4

БЗСС-1,0

1

4

1

6.

Навантаження насіння для сівби

т

1

вручну

1

1

7.

Навантаження мін. добрив

т

10

вручну

1

1

8.

Доставка насіння та мін. добрив в поле і завантаження в сівалки

т

11

МТЗ-80

2ПТС-4-

887Б

1

1

9.

Сівба пунктирним способом з внесенням мінеральних добрив

N■^15^15

(нітроамофоска — 100 кг/га). Норма висіву 50-65 тис. шт./га (6-10 кг/га). Глибина загортання 5-6 см

га

100

МТЗ-80

СУПН-8

1

1

10.

Прикочування

посівів

га

100

МТЗ-80

С-11У

ЗККШ-6А

1

2+1

1

52

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

1 Разом за період

Со

N

•А

§

16,90

О)

4^

29,8

•А

о

Норма виробітку

5,92

15,63

3,36

•А

•А

Кількість нормозмін

174,29

41,42

О

CD

СО

00

23,49

•А

ІЧЇ

Витрати праці на весь обсяг робіт, пюд.-год.

34,35

СО

CD

4^

СЛ

СО

CD

4^

СЛ

•А

Со

механіза­

торам

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

•ь

іншим

робітникам

951,97

203,26

616,33

132,38

•А

Ol

механіза­

торам

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

»*

о>

іншим

робітникам

951,97

203,26

616,33

132,38

•А

разом

4,90

-s]

00

О)

•А

00

на одиницю роботи

Витрати палива, кг

ю

00

00

о

о

о

CD

О

О

О

00

О

О

О

О)

о

о

о

»*

со

на весь обсяг робіт

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

енерго-

машина

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Д

огляд за посівами

11.

Досходове

боронування

га

100

МТЗ-80

С-11У

ЗБП-0,6А

1

18

1

12.

Післясходове

боронування

га

100

МТЗ-80

С-11У

ЗБП-0,6А

1

18

1

13.

Міжрядний обробіток на глибину 6-8 см

га

100

МТЗ-80

КПР-5,6

1

1

14.

Прополювання

вручну

га

100

вручну

1

15.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

МТЗ-80

АПВ-3

1

1

16.

Десикація посівів (Реглон, 1 л/га, вода 100 л/га)

га

100

МТЗ-80

ОП-2000-

2-01

1

1

Збирання врожаю

17.

Збирання врожаю

га

100

СК-5

"Нива"

Пристрій

Змієвського

1

1

18.

Транспортування насіння соняшнику від комбайна на тік

т. км

600

ГАЗ-3307

1

19.

Очищення та сортування зерна

т

120

ОВС-25

1

3

20.

Транспортування зерна в склад

т

116

У13-ТЛ-50

1

54

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

1 Разом за період

О)

•А

pi

•А

Со

•А

N

•А

§

СЛ

о

о

JO

о

о

4^

4^

со

4^

Ю

4^

Ю

•а

о

Норма виробітку

“со

О)

“со

О)

250,00

О)

“со

4^

Ю

00

-vl

Ю

О

CD

•А

•А

Кількість нормозмін

1860,73

со

Vi

со

со

Vi

со

сл

о

о

о

4^

00

О)

ю

о

о

О)

4^

О)

»*

ІЧЇ

Витрати праці на весь обсяг робіт, тод.-год.

сл

00

о

ю

CD

00

“vl

со

4^

со

сл

со

4^

СО

сл

СО

4^

СО

СЛ

•А

Со

механіза­

торам

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

21,44

•А

•ь

іншим

робітникам

557,06

00

CD

00

сл

00

сл

238,55

CD

00

4^

СО

Vi

•А

сл

механіза­

торам

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

5359,00

сл

со

сл

CD

о

о

•А

о>

іншим

робітникам

5916,06

00

CD

00

сл

00

сл

■ч

сл

со

сл

CD

о

238,55

CD

00

4^

СО

“vl

Vi

»*

разом

ю

сл

о

со

4^

СО

Ю

сл

•А

00

на одиницю роботи

Витрати палива, кг

925,90 І

125,00

30,90

4^

СО

О

О

О

CD

О

О

О

сл

о

о

о

•А

со

на весь обсяг робіт

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ (урожайність — 12 ц/га)

Показник

В натуральних показниках

Вартість

одиниці

ресурсу,

грн./од.

виміру

На 1 га посіву, грн.

На 1 т продукції, грн.

Структура витрат, %

CO CD f — О

<в й

і ^

на 1 т продукції

Витрати праці, люд.-год.

24,53

20,44

Заробітна плата (основна, додаткова) з нарахуваннями, грн.

174,87

145,73

9,29

— в т. ч. нарахування на заробітну плату, грн.

46,46

38,72

2,47

Насіння, кг

52,00

43,33

2,76

— насіння соняшнику (покупне), кг

10

6,25

5,20

52,00

43,33

2,76

Мінеральні добрива, т

390,00

325,00

20,71

— нітроамофоска 16:16:16, кг

200

125,00

1,95

390,00

325,00

20,71

Засоби захисту рослин

50,46

42,05

2,68

десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг)

1

0,63

50,46

50,46

42,05

2,68

ПММ, кг

56,86

35,54

4,70

267,23

222,69

14,19

Електроенергія, кВт. год

1,2

0,75

0,24

0,29

0,24

0,02

Амортизаційні відрахування, грн.

301,86

251,55

16,03

Ремонт основних засобів, грн.

209,15

174,29

11,11

Транспортні витрати, т. км

6

3,75

1,05

6,30

5,25

0,33

Плата за оренду земельних ділянок, грн.

143,00

119,17

7,59

Інші матеріальні витрати, грн.

124,13

103,44

6,59

Страхові платежі, грн.

99,22

82,68

5,27

Загальновиробничі витрати, грн.

64,66

53,89

3,43

Виробничі витрати всього (виробнича собівартість)

1883,17

1569,31

100,00

56

Комментарии запрещены.