Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ

Площа посіву, га

100

Сорти

Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський

Попередник

озима пшениця

Урожайність, ц/га

27

Клас ґрунтів

4

Г рупа підприємств

4

Дози внесення добрив:

мінеральних:

— нітроамофоска 16:16:16, кг/га

380

Агрохімікати:

гербіциди (Харнес 90%, к. е., л/га)

2,5

гербіциди (Арамо 45, к. е., л/га)

1

інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л/га)

0,25

фунгіциди (Колфуго Супер 20%, в. с., л/га)

2

десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг/га)

1

37

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

енерго-

машина

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний обробіток

1.

Мульчування

грунту

га

100

ХТЗ-170

БДВ-6,5

1

1

2.

Навантаження мін. добрив

т

38

ЮМЗ-

8042

ПЕ-Ф-1А

1

1

3.

Транспортування мін. добрив

т

38

ЮМЗ-

8042

2ПТС-4-

887Б

1

1

4.

Внесення мінеральних добрив ^0Ра0Ка0 (нітроамофоска,

38 т фізичної ваги)

га

100

ЮМЗ-

8042

МВД-900

1

1

5.

Оранка на зяб на глибину 27-30 см

га

100

ХТЗ-170

ПОНП-6

1

1

6.

Культивація на глибину 14-16 см

га

100

ХТЗ-170

КТС-10-1

1

1

Передпосівний обробіток грунту та сівба

7.

Ранньовесняне

боронування

га

100

ХТЗ-170

ЗБР-24

1

1

8.

Передпосівний обробіток ґрунту на глибину загортання насіння (5-6 см)

га

100

ХТЗ-170

Європак

Б622-6000

1

1

9.

Навантаження насіння для сівби

т

1

вручну

1

1

10.

Транспортування насіння в поле, заправка сівалок

т

1

ЮМЗ-

8042

2ПТС-4-

887Б

1

1

11.

Сівба широко­рядним пунктирним однозерновим способом (Норма 50-65 тис. шт./га (6­10 кг/га), глибина загортання 5-6 см)

га

100

ХТЗ-170

УПС-12

1

1

12.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

ЮМЗ-

8042

АПВ-3

1

1

38

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

1 Разом за період

О)

pi

Со

N

•А

§

CD

00

О

CD

О)

“Ч

J-4

“Ч

со

о

о

CD

со

ю

ю

•А

о

Норма виробітку

СЛ

О

СЛ

о

4^

ю

со

о

со

о

со

о

со

•А

•А

Кількість нормозмін

157,25

СО

сл

со

сл

-s]

ю

ю

ю

CD

о

00

CD

о

00

CD

о

00

ю

Vi

4^

ІЧЇ

Витрати праці на весь обсяг робіт, пюд.-год.

-s]

о

о

00

ю

4^

сл

О)

00

со

4^

CD

ю

со

О)

00

со

-vl

о

о

•А

Со

механіза­

торам

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

•А

•ь

іншим

робітникам

1663,07

со

сл

00

сл

CD

00

сл

00

00

со

00

о

ю

о

О)

4^

Vi

О)

00

о

ю

о

ю

ю

о

сл

о

•А

Ol

механіза­

торам

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

•А

о>

іншим

робітникам

1663,07

со

сл

00

сл

CD

00

сл

00

00

со

00

о

ю

о

О)

4^

Vi

О)

00

о

ю

о

ю

ю

о

сл

о

»*

•ч

разом

о

о

00

ю

о

О)

00

о

о

О)

сл

4^

ю

•А

00

на одиницю роботи

Витрати палива, кг

3404,10 І

о

о

о

о

00

ю

о

о

о

О)

о

о

О)

00

4^

о

ю

4^

Vi

о

4^

ю

о

о

о

•А

со

на весь обсяг робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

Технологічна

енерго-

машина

с.-г. машина

3

Q.

О

S

.<■>

X

5

ф

§

інші

робітники

операція

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.

Доставка та внесення

гербіцидів (Харнес 90% к. е. 2,5 л/га, вода 300 л/га)

га

100

ЮМЗ-

8042

ОП-2000-

2-01

1

1

Догляд за посівами

14.

Досходове

боронування

га

100

ХТЗ-170

ЗБР-24

1

1

15.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

ЮМЗ-

8042

АПВ-3

1

1

16.

Приготування розчину, доставка та внесення гербіцидів (Арамо 45, к. е.1 л/га, вода 300 л/га)

га

100

ЮМЗ-

8042

ОП-2000-

2-01

1

1

17.

Обстеження посіву на враженість шкід — никками та хворо­бами (За не обхід — ності застосовують обприскування інсектицидами та фунгіцидами)

га

100

проводить

спеціаліст

18.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

ЮМЗ-

8042

АПВ-3

1

1

19.

Приготування розчину, доставка та внесення інсектицидів (Штефесин, доза 0,25 л/га, вода 300 л/га)

га

100

ЮМЗ-

8042

ОП-2000-

2-01

1

1

20.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

ЮМЗ-

8042

АПВ-3

1

1

40

p

CO

00

р

СЛ

г

Со

§

42,10

СЛ

о

о

42,10

сл

о

о

42,10

ю

о

о

§

со

йз

а

■8

сл

о

о

о

Норма виробітку

1,96

1,96

1,96

о

о

1,96

1,96

о

со

со

о’

а

1,96

Кількість нормозмін

13,73

13,73

13,73

о

о

13,73

13,73

сл

со

со

154,16

13,73

Ni

Витрати праці на весь обсяг робіт, пюд.-год.

54,96

82,45

54,96

82,45

54,96

54,96

82,45

СО

механіза­

торам

■п

X

■8 S ч

ї 3 щ1 § 0) "О

о а с

іншим робітникам

ї

u х.5

г»г £8 ■»

107,76

СЛ

СЛ

СЛ

107,76

сл

сл

сл

107,76

сл

со

о

1128,32

СЛ

сл

сл

сл

механіза­

торам

о <0 §1

00

о>

со

о

іншим робітникам

■в a

° Р

о> »>

3* 10

107,76

СЛ

СЛ

О)

107,76

сл

сл

сл

107,76

сл

со

о

“3"

со

о

а>

со

VI

сл

сл

сл

разом

су ®

15

1,03

1,25

1,03

1,25

1,03

1,32

1,25

00

на одиницю роботи

И

30,90

125,00

30,90

125,00

30,90

132,00

1179,70 I

125,00

со

на весь обсяг робіт

с J

a Ъ a at

se 2

eS =

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

енерго-

машина

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21.

Приготування розчину, доставка та внесення фунгіцидів (Колфуго-Супер, доза 2 л/га, вода 300 л/га)

га

100

ЮМЗ-

8042

ОП-2000-

2-01

1

1

22.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

ЮМЗ-

8042

АПВ-3

1

1

23.

Десикація посівів (Реглон, 1 л/га, 100 л/га води)

га

100

ЮМЗ-

8042

ОП-2000-

2-01

1

1

Збирання врожаю

24.

Збирання врожаю з основного масиву

га

100

КЗС-9-1

‘Славутич’

КЗСС-8

1

1

25.

Транспортування насіння соняшнику від комбайна на тік

т. км

1350

КАМАЗ-

5510

1

26.

Очищення та сортування насіння

т

270

ОВС-25

1

3

27.

Транспортування зерна в склад

т

248,4

У13-ТЛ-50

1

42

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

Со

ISJ

N

ISJ

§

о

§

СО

йі

а

■R

СЛ

о

о

42,10

СЛ

о

о

•А

О

Норма виробітку

3′

а

1,96

1,96

1,96

•А

•А

Кількість нормозмін

1122,641

13,73

13,73

13,73

ІЧЇ

Витрати праці на весь обсяг робіт, пюд.-год.

82,45

54,96

82,45

•А

Со

механіза­

торам

І

■8 S ч

ї S оГ

A) S 0)ХЗ ■Q О 03 С

•А

•ь

іншим

робітникам

І со *..5 £8 0>

ю

W

СЛ

Q

О)

О)

О)

107,76

О)

О)

О)

•А

Ol

механіза­

торам

о <0 81

•А

о>

іншим

робітникам

■в a

° Р

О>0)

і’м

■з

ю

W

СЛ

О)

О)

О)

107,76

О)

О)

О)

разом

2

■о Ф *8

1,25

1,03

1,25

•А

00

на одиницю роботи

Витрати палива, кг

1 755,60 II

125,00

30,90

125,00

•А

со

на весь обсяг робіт

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ (урожайність — 27 ц/га)

Показник

В натуральних показниках

Вартість

одиниці

ресурсу,

грн./од.

виміру

На 1 га посіву, грн.

На 1 т продукції, грн.

Структура витрат, %

<в ^

CO CD f — О

<в й

і ^

на 1 т продукції

Витрати праці, люд.-год.

6,28

2,33

Заробітна плата (основна, додаткова)з нарахуваннями, грн.

107,53

39,83

3,54

— в т. ч. нарахування на заробітну плату, грн.

28,57

10,58

0,94

Насіння, кг

96,00

35,56

3,16

— насіння соняшнику (покупне), кг

10

3,70

9,60

96,00

35,56

3,16

Мінеральні добрива, т

741,00

274,44

24,40

— нітроамофоска 16:16:16, кг

380

140,7

1,95

741,00

274,44

24,40

Засоби захисту рослин

313,81

116,23

10,33

гербіциди (Харнес 90%, к. е., л)

2,5

0,93

40,00

100,00

37,04

3,29

гербіциди (Арамо 45, к. е., л)

1

0,37

76,75

76,75

28,43

2,53

інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л)

0,25

0,09

54,81

13,70

5,08

0,45

фунгіциди (Колфуго Супер 20%, в. с., л)

2

0,74

36,45

72,90

27,00

2,40

десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг)

1

0,37

50,46

50,46

18,69

1,66

ПММ, кг

75,09

27,81

4,70

352,94

130,72

11,62

Електроенергія, кВт. год

1,4

0,52

0,24

0,34

0,13

0,01

Амортизаційні відрахування, грн.

518,55

192,05

17,08

Ремонт основних засобів, грн.

291,87

108,10

9,61

Транспортні витрати, т. км

13,5

5,00

1,05

14,18

5,25

0,47

Плата за оренду земельних ділянок, грн.

143,00

52,96

4,71

Інші матеріальні витрати, грн.

196,47

72,77

6,47

Страхові платежі, грн.

158,00

58,52

5,20

Загальновиробничі витрати, грн.

103,03

38,16

3,39

Виробничі витрати всього (виробнича собівартість)

3036,72

1124,71

100,00

44

Комментарии запрещены.