Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

27 ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПРИ РІЗНОМУ РЕСУРСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ

Площа посіву, га

100

Сорти

Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, Старобельський

Попередник

Озима пшениця

Урожайність, ц/га

35

Клас ґрунтів

4

Г рупа підприємств

4

Дози внесення добрив:

Мінеральних:

— нітроамофоска 16:16:16, кг/га

380

Агрохімікати:

гербіциди (Харнес 90%, к. е., л/га)

2,5

гербіциди (Арамо 45, к. е., л/га)

1

інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л/га)

0,25

фунгіциди (Колфуго Супер 20%, в. с., л/га)

2

десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг/га)

1

29

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

енерго-

машина

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

se

га <в §

■ 4

a S

■S u

* s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний обі

зобіток г

рунту

1.

Мульчування

грунту

га

100

Case-

8940

GX550NS

1

1

2.

Навантаження мін. добрив

т

38

ЮМЗ-

8042

ПЕ-А-1А

"Карпатець-

1060М"

1

1

3.

Доставка та внесення мінеральних добрив ^0Ра0І<60 (нітроамофоска 38 т фізичної ваги)

га

100

Case-

8940

Amazone ZG-B 8200 Drive

1

1

4.

Оранка на зяб (глибина 27-30 см)

га

100

Case

"Magnum-

8950"

Vari-Diamart-

160

1

1

5.

Обробіток ґрунту з вирівнюванням поверхні поля на глибину 14-16 см

га

100

Case

"Magnum-

8950"

Lemken

Compactor

Smaragd-

9/600

KJ(A)

1

1

Передпосівний обробіток грунту та сівба

6.

Ранньовесняне

боронування

га

100

Case-

8940

ЗБР-24

1

1

7.

Обробіток ґрунту з вирівнюванням поверхні поля на глибину 5-6 см

га

100

Case-

8940

Horch FG 18.30

1

1

8.

Доставка та завантаження посівного агрегату насінням

т

1

ЮМЗ-

8042

Bourgault

1100

1

1

9.

Сівба пунктирним способом (Норма 50-65 тис. шт./га (6-10 кг/га), глибина загортання 5-6 см)

га

100

Case

"Magnum-

8950"

Great Plains YP-12

1

1

10.

Доставка та внесення

гербіцидів (Харнес 90% к. е. 2,5 л/га,

вода 30 л/га)

га

100

Case-

8940

Hardi Commander Plus Twin Force 4000

1

1

30

Норма виробітку

Кількість

нормозмін

Витрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год.

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Витрати палива, кг

механіза­

торам

іншим

робітникам

механіза­

торам

іншим

робітникам

разом

на одиницю роботи

на весь обсяг робіт

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

44,30

2,26

15,80

91,61

206,79

206,79

4,20

420,00

2.

240

0,23

1,62

61,83

14,31

14,31

0,65

24,70

3.

432,00

0,23

1,62

91,61

21,21

21,21

1,20

120,00

4.

12,30

8,13

56,91

91,61

744,80

744,80

15,30

1530,00

5.

49,10

2,04

14,26

91,61

186,58

186,58

5,20

520,00

Разом за період

90,21

1173,69

1173,69

2614,70

6.

123,00

0,81

5,69

91,61

74,48

74,48

1,4

140,00

7.

82,00

1,22

8,54

91,61

111,72

111,72

4,10

410,00

8.

114,00

1,31

9,17

55,48

72,71

72,71

0,54

0,54

9.

76,30

1,31

9,17

91,61

120,07

120,07

4,60

460,00

10.

362,50

0,28

1,93

91,61

25,27

25,27

1,20

120,00

Разом за період

34,51

404,25

404,25

1130,54

31

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

Технологічна

6 s

Q. І

Ф 3 і га ф §

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

операція

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Догляд за посівами

11.

Досходове

боронування

га

100

Case-

8940

ЗБР-24

1

1

12.

Обстеження посіву

на враженість

бур’янами (За

необхідності

застосовують

обприскування

гербіцидами)

га

100

проводить

спеціаліст

13.

Доставка та внесення гербіцидів (Арамо 45, к. е. доза 1 л/га, вода 30 л/га)

га

100

Case-

8940

Hardi Commander Plus Twin Force 4000

1

1

14.

Обстеження посіву на враженість шкідниками та хворобами (За необхідності застосовують обприскування інсектицидами та фунгіцидами)

га

100

проводить

спеціаліст

15.

Доставка та внесення інсектицидів (Штефесин 2,5% к. е., доза 0,25 л/га, вода 30 л/га)

га

100

Case-

8940

Hardi Commander Plus Twin Force 4000

1

1

16.

Доставка та внесення фунгіцидів (Колфуго-Супер, 20% в. с., доза 2 л/га, вода 30 л/га)

га

100

Case-

8940

Hardi Commander Plus Twin Force 4000

1

1

17.

Десикація посівів (Реглон, 1 л/га, 100 л/га води)

га

100

Case-

8940

Hardi Commander Plus Twin Force 4000

1

1

32

у

>1

р)

р!

СО

N

§

Ц)

о

§

со

йз

а

■S

362,50

362,50

362,50

362,50

CD

ю

о

Норма виробітку

o’

а

О

ю

со

О

ю

со

О

ю

со

о

О

о

ю

со

о

о

о

CD

Кількість нормозмін

| 29,33 |

CD

СО

CD

СО

CD

СО

■ч

О

о

CD

СО

■ч

о

о

■ч

О)

кэ

Витрати праці на весь обсяг робіт, пюд.-год.

CD

О)

CD

О)

CD

О)

CD

О)

CD

О)

СО

механіза­

торам

І

■8 S ч

ї 3 щ1

П) S £D ХЗ

■о о а с

•ь

іншим

робітникам

? § a> г £8 0>

кэ

о

о

о

о

25,27

25,27

25,27

25,27

CD

CD

СЛ

СО

СЛ

механіза­

торам

о (о

ІІ

о

іншим

робітникам

■в a

° Р

о> »>

3*1,0

кэ

о

о

о

о

25,27

25,27

25,27

25,27

CD

CD

СЛ

СО

разом

су ®

15

ю

о

ю

о

ю

о

ю

о

О)

00

на одиницю роботи

| 640,00 II

120,00

120,00

120,00

120,00

О)

о

о

о

со

на весь обсяг робіт

с J

а Ъ a at

se 2

cS =

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

енерго-

машина

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

в

7

8

9

Збирання врожаю

18.

Збирання врожаю з основного масиву

га

100

John

Deere

9540

ПЗС-8

1

1

19.

Розвантаження зерна в накопичувач — перегрузчик та завантаження в автомобілі

т

350

ЮМЗ-

8042

Bourgault

1100

1

1

20.

Транспортування насіння соняшнику від комбайна на тік

т. км

1750

КАМАЗ-

5510

1

21.

Очищення та сортування зерна

т

350

ОВС-25

1

3

22.

Транспортування зерна в склад

т

322

У13-ТЛ-50

1

34

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

1 Разом

1 Разом за період

N3

N3

N3

N3

о

»*

со

•А

00

•А

§

СО

сл

о

CD

о

о

00

4^

о

о

о

о

о

•А

о

Норма виробітку

ю

о

о

ю

ю

о

о

о

о

о

о

о

о

о

•А

•А

Кількість нормозмін

і

Я

о

о

О)

Vi

О)

о

о

о

о

о

о

о

о

о

»*

N3

Витрати праці на весь обсяг робіт, тод.-год.

сл

сл

4^

00

CD

О)

•А

Со

механіза­

торам

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

ю

4^

00

ю

4^

00

•А

•ь

іншим

робітникам

І

1

Is

сл

сл

4^

00

о

916,10

•А

сл

механіза­

торам

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Із

ОСІ

00

ю

О)

374,82

•А

о>

іншим

робітникам

і

І

і

00

ю

О)

374,82

сл

сл

4^

00

о

916,10

»*

разом

о

сл

4^

ю

о

00

о

•А

00

на одиницю роботи

Витрати палива, кг

1

І

00

CD

о

о

ю

о

00

о

о

о

•А

со

на весь обсяг робіт

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ (урожайність — 35 ц/га)

Показник

В натуральних показниках

Вартість

одиниці

ресурсів,

грн./од.

виміру

На 1 га посіву, грн.

На 1 т продукції, грн.

Структура витрат, %

■Is

о

0 с со го

со

1

на 1 т продукції

Витрати праці, люд.-год.

4,40

1,26

Заробітна плата (основна, додаткова)з нарахуваннями, грн.

76,04

21,73

2,38

— в т. ч. нарахування на заробітну плату, грн.

20,20

5,77

0,63

Насіння, кг

96,00

27,43

3,00

— насіння соняшнику (покупне), кг

10

2,86

9,60

96,00

27,43

3,00

Мінеральні добрива, т

741,00

211,71

23,19

— нітроамофоска 16:16:16, кг

380

108,57

1,95

741,00

211,71

23,19

Засоби захисту рослин

313,81

89,66

9,82

гербіциди (Харнес 90%, к. е., л)

2,5

0,71

40,00

100,00

28,57

3,13

гербіциди (Арамо 45, к. е., л)

1

0,29

76,75

76,75

21,93

2,40

інсектициди

(Штефесин 2,5%, к. е., л)

0,25

0,07

54,81

13,70

3,92

0,43

фунгіциди

(Колфуго Супер 20%, в. с., л)

2

0,57

36,45

72,90

20,83

2,28

десиканти

(Реглон Супер 150SL, в. р. кг)

1

0,29

50,46

50,46

14,42

1,58

ПММ, кг

66,54

19,01

4,70

312,75

89,36

9,79

Електроенергія, кВт. год

1,4

0,40

0,24

0,34

0,10

0,01

Амортизаційні відрахування, грн.

795,67

227,33

24,90

Ремонт основних засобів, грн.

263,33

75,24

8,24

Транспортні витрати, т. км

17,5

5,00

1,05

18,38

5,25

0,57

Плата за оренду земельних ділянок, грн.

143,00

40,86

4,47

Інші матеріальні витрати, грн.

186,87

53,39

5,85

Страхові платежі, грн.

150,61

43,03

4,71

Загальновиробничі витрати, грн.

98,23

28,07

3,07

Виробничі витрати всього (виробнича собівартість)

3196,02

913,15

100,00

36

Комментарии запрещены.