Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «Соняшник»

Обгрунтування ефективності ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ТОВАРНОГО СОНЯШНИКУ

Ефективність виробничо-комерційної діяльності аграрного підприємства, як було зазначено вище, визначається не лише результатами застосування тієї чи іншої системи технологій, а, в першу чергу, результативністю реалізації готової продукції. Використовуючи окреслений вище підхід до групування підприємств за рівнем їх ресурсного забезпечення при визначенні ефективності їх діяльності будемо виходити з припущення, що підприємства високого та достатнього рівня ресурсного забезпечення або вирішили проблему тривалого зберігання врожаю з використанням... Подробнее

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський Попередник озима пшениця Урожайність, ц/га 12 Клас ґрунтів 4 Г рупа підприємств 4 Дози внесення добрив: мінеральних: — нітроамофоска 16:16:16, кг/га 200 Агрохімікати: десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг/га) 1 51 № Технологічна операція Одиниця виміру Обсяг робіт, фіз. одиниць Склад агрегату Обслуго­ вуючий персонал <В = 3 (S § ■ о 0) Q. Ф X Ф с.-г.... Подробнее

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, Старобельський Попередник Озима пшениця Урожайність, ц/га 16 Клас ґрунтів 4 Г рупа підприємств 4 Дози внесення добрив: Мінеральні добрива, т — нітроамофоска 16:16:16, кг/га 200 Агрохімікати: інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л/га) 0,25 десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг/га) 1 45 № Технологічна операція Одиниця... Подробнее

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський Попередник озима пшениця Урожайність, ц/га 27 Клас ґрунтів 4 Г рупа підприємств 4 Дози внесення добрив: мінеральних: — нітроамофоска 16:16:16, кг/га 380 Агрохімікати: гербіциди (Харнес 90%, к. е., л/га) 2,5 гербіциди (Арамо 45, к. е., л/га) 1 інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л/га) 0,25 фунгіциди (Колфуго... Подробнее

27 ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПРИ РІЗНОМУ РЕСУРСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, Старобельський Попередник Озима пшениця Урожайність, ц/га 35 Клас ґрунтів 4 Г рупа підприємств 4 Дози внесення добрив: Мінеральних: — нітроамофоска 16:16:16, кг/га 380 Агрохімікати: гербіциди (Харнес 90%, к. е., л/га) 2,5 гербіциди (Арамо 45, к. е., л/га) 1 інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л/га) 0,25 фунгіциди... Подробнее

ПЕРЕЛ1К КАРАНТИННИХ, ОТРУЙНИХ, НАЙБ1ЛЫ1! ШЮДЛИВИХ БУР’ЯН1В, ЯК1 ЗАСМ1ЧУЮТБ НАС1ННЯ ТА ПОС1ВИ СОНЯШНИКУ

Табгмця А , р_ . Назва украшською мовою | Назва латинською мовою 1. Карантинж бур’яни, яких немае на територм Укра’жи Паслж каролжський Solanum carolinense L. Паслж лохолистий Solatium elaeagnfotium L. Паслж трикв’иковий Solanum triflorum Nutt. Соняшкик (багатор1чн1 швжчноамерикансыо дикоро;л1 види) i Helianthus sp. sp i i 2. Карантинж бур’яни, розповсюджеж на територп Укражи j Паслж колючий Solanum rostratum Dunal. Прчак рожевий повзучий Acroptilon repens (L.) D. C. Амброая полинолиста Ambrosia artemisiifolia L. 1 Амброая трироздтьна Ambrosia trifida L. Амброая багатор^чна Ambrosia psilostachya D. C. 3.... Подробнее

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ I ОХОРОНИ ДОВК1ЛЛЯ

7.9 Вимоги щодо безпеки до оргажзацп виробничих процеав у насжництв!’ соняшнику, Тх са — HiTapHQ-побутового забезпечення мають вщповщати ГОСТ 12.1.004 i ГОСТ 12.3.002. 11 На розглядГ 7.10 Контролюють дотримування норм викид1в шюдливих речовин в атмосферу зпдно з вимо — гами ГОСТ 17.2.3.02. 7.11 Охороняють гфунти вщ забрудненосл побутовими i виробничими вщходами зпдно з ви~ могами СанГИН № 42-128-4690 [2]. ДОДАТОК А (довщковий) ... Подробнее

Наукові основи технологій ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ

Вимоги до ґрунту Найбільш придатними для вирощування соняшнику є чорноземи з нейтральною (рН 6,7-7,2) або слаболужною реакцію грунтового розчину, а також сірі лісові грунти (в Лісостепу України). На важких безструктурних ґрунтах, які погано піддаються обробітку, повільно прогріваються, недостатньо прониклі для повітря і особливо вологи, соняшник росте дуже повільно, особливо в перший період. Тому потрібні додаткові агротехнічні заходи. Малопридатні для соняшника легкі піщані ґрунти, які мають слабку водовбірну та водоутримуючу здатність, заболочені,... Подробнее

ГАРАНТМ ВИРОБНИКА

7.7 Виробник гарантуе вщповщшсть виготовленого насжня соняшнику вимогам цього стандарту. 7.8 Гаранлйний строк зберюання сортових i поавних якостей насжня вщповщае строку чин — hocti «Сертифжата на насжня УкраТ’ни», на ocHoei якого видано супровщний документ згщно з ДСТУ1) Насжництво стьськогосподарських культур. Документування nociBie та насжня. ... Подробнее

ДОКУМЕНТУВАННЯ

7.6 Документування насжневих парлй i вщ(браних проб проводять згщно з вимогами ДСТУ1) HsciH — ництво стьськогосподарських культур. Документування nociBie та насжня. ... Подробнее