Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «РОСЛИННИЦТВО»

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно впливає не тільки на урожайність, але і на якість сіна. Тому для забезпечення високої продуктивності сіножатей слід передбачити такі заходи: підбір у травосуміші високоінтенсивних трав; вибір найбільш доцільного режиму їх використання; визначення оптимальних строків та висоти скошування травостоїв; роздрібне... Подробнее

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від зони, становить 60-80%. Пасовищний період на Поліссі триває 150-160 днів, в Лісостепу — 160-180 і в Степу — до 200 днів. За пасовищний період господарства одержують понад 60% річного надою молока і найбільший приріст живої маси. Пасовищний корм збалансований за важливими поживними речовинами і зольними елементами і найповніше... Подробнее

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення — це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у високопродуктивні культурні сіножаті і пасовища. При його проведенні повністю руйнується дернина і природний травостій шляхом переорювання, дискування або фрезерування і підготовлена площа залужується багаторічними травами. Докорінному поліпшенню підлягають вироджені, вкриті... Подробнее

Система поверхневого поліпшення природних кормових угідь

Існують дві системи поліпшення природних кормових угідь: докорінного і поверхневого. Система докорінного поліпшення лук передбачає знищення природної рослинності і створення нового травостою з культурних видів багаторічних злакових і бобових трав. При системі поверхневого поліпшення лук повністю або частково зберігається природна рослинність, а лише покращуються умови її росту і розвитку з метою підвищення врожайності і якості корму. Поверхневе поліпшення проводять на тих луках, в травостої яких зберегли не менше 35-45% цінних бобових і... Подробнее

Природні кормові угіддя України, їх класифікація та розподіл по природно-кліматичних зонах

Природні кормові угіддя в Україні займають площу 5,4 млн. га. З них на Поліссі — 1,4 млн. га, в Лісостепу — 1,5 млн. га і в Степу 2,6 млн. га, а їх частка в структурі сільськогосподарських угідь відповідно до зон складає 30%, 18,7%, 13,9%. Найбільшу площу в структурі сільськогосподарських угідь сіножаті і пасовища займають в зоні Полісся. Класифікація природних кормових угідь. Природні кормові угіддя відзначаються значною різноманітністю рослинного покриву, що обумовлено неоднаковими ґрунтово-кліматичними умовами різних зон України. Рослинний покрив... Подробнее

Біологічні та екологічні особливості рослин сіножатей і пасовищ

Життєві форми рослин сіножатей і пасовищ. Рослинний покрив природних сіножатей і пасовищ складається в основному з наступних форм: дерев, чагарників, напівчагарників, багаторічних і однорічних трав та мохів. Дерева поширені в основному в зонах Полісся і Лісостепу. На корм тваринам використовують листки берези, осики, яблуні, груші, тополі, дуба та інших дерев, які за поживністю майже не поступається лучному сіну. Добрим вітамінним кормом є зелена хвоя сосни і ялини. Чагарники поширені на луках всіх ґрунтово-кліматичних зон України. Проте кормове... Подробнее

Лучне кормовиробництво

Луківництво як галузь сільського господарства є складовою частиною кормовиробництва, яка включає систему організаційних заходів і технологічних прийомів, спрямованих на підвищення продуктивності природних кормових угідь, їх раціональне використання і покращення, а також створення сіяних сіножатей і пасовищ. Луківництво як наукова дисципліна вивчає ботанічну і біологічну характеристику лучних трав і технологію їх вирощування і тісно пов’язано з ґрунтознавством, загальним землеробством, рослинництвом та іншими дисциплінами. Головним... Подробнее

Технологія заготівлі кормів

Виробництво повноцінних кормів і зниження втрат поживних речовин при їх заготівлі і зберіганні є одним із вирішальних факторів зміцнення кормової бази тваринництва. Якість кормів, їх збереження і вміст в них поживних речовин в значній мірі залежить від часу і способу заготівлі, дотримання вимог технологічних процесів. Слід застосовувати такі технологічні процеси, які дозволять звести до мінімуму втрати кормами поживних речовин. Особливо це стосується тих втрат, які можна уникнути. До них відносяться втрати внаслідок порушення оптимальних... Подробнее

Проміжні посіви кормових культур

Значення проміжних посівів. Польові культури використовують лише частину можливої продуктивної вегетації рослин. В Лісостепу, наприклад, цей період для більшості польових культур складає 190-220 днів. Зважаючи на те, що тривалість вегетаційного періоду більшості кормових культур, які вирощують на зелений корм та силос складає всього 60-80, рідше — 80-120 днів, є можливість на тому ж полі після збирання основної культури до настання стійкого похолодання одержати повторний урожай кормових культур. Як свідчать дані наукових закладів і передового... Подробнее

Однорічні трави

Однорічні кормові трави поряд з багаторічними займають значне місце в системі кормовиробництва. Їх використовують на зелений корм, сіно, сінаж, силос, корми штучного сушіння. Основні види їх належать до родини тонконогових та бобових. З родини бобових найбільш поширені вика яра та озима, кормовий горох (пелюшка), однорічні види конюшини, серадела, а з родини тонконогових — суданська трава, могар, райграс однорічний та ін. До однорічних трав відносять також рослини родини капустяних (ріпак ярий та озимий, редька олійна, гірчиця біла та ін.). В... Подробнее