Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”»

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЕУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В ТЕХНОЛОЕІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОЕО

В. В. Аліценко, магістр. Науковий керівник: М. І. Григор’єв, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет Нині виробництво продукції рослинництва вже не можливе без застосування ефективних регуляторів росту рослин. Вони підвищують стійкість рослин проти хвороб та шкідників, збільшують урожайність, зменшують вміст у рослинах пестицидів, нітратів, важких металів, понижують втрати при збиранні та зберіганні продукції. Урожай зерна ячменю ярого формується під дією цілої низки факторів зовнішнього природного середовища.... Подробнее

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОЕО ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОЕО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

М. В. Шевченко, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Буряк цукровий, порівняно з іншими культурами, досить вимогливий до вирощування, проте нині за здану сировину сільськогосподарські товаровиробники різних формувань отримують плату лише за вміст цукру, при цьому не враховується коефіцієнт його вилучення. Усі ж інші цінні компоненти сьогодні ідуть на корм худобі (жом, меляса). Але ж мелясу можна використовувати для виробництва гліцерину, харчових дріжджів, молочної, лимонної та глютамінової... Подробнее

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОЕО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ

К. Г. Тараненко, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Буряк цукровий є важливою технічною цукроносною культурою нашої держави та інших країн помірного клімату. Створивши потужну індустрію, він дав роботу мільйонам працівників. До того ж, вирощуючи буряк, отримують не тільки сировину для цукрової промисловості, але й достатню кількість побічної продукції: жом, мелясу та гичку[4]. Одним із головних факторів, що суттєво впливають на продуктивність буряка цукрового, є бур’яни. Загальновідомо,... Подробнее

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ВИСАДКІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЖИВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ

М. М. Скрипник, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавської державної аграрної академії Буряківництво було і залишається стратегічно важливою галуззю для України. Адже буряк цукровий у нашій країні є єдиною сировиною для виробництва цукру — продукту, вкрай необхідного для підтримки життєдіяльності людського організму, стійкості його до захворювань, відновлення працездатності у разі фізичної втоми та в екстремальних ситуаціях [2]. Сьогодні ситуація у буряківництві нашої країни досить складна. Скорочення посівних... Подробнее

ГІСОП ЛІКАРСЬКИЙ В КУЛЬТУРУ

С. В. Сизоненко, студ. Науковий керівник: Т. О. Белова, доц. Полтавська державна аграрна академія Актуальність використання лікарських рослин безмежно виросла в останнє десятиріччя. Зважаючи на велику цінність гісопу лікарського в зв’язку із значним поширенням хвороб дихальних шляхів, зокрема туберкульозу легень, як джерело лікарської сировини пропонуємо введення його в культуру в господарствах різних форм власності. Гісоп лікарський — Hyssopus officinalis L. — багаторічна гілляста напівкущова рослина родини губоцвітих (Lamiaceae). Насіння гісопу... Подробнее

ВПЛИВ ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ГУСТОТИ СІВБИ НА РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ

В. М. Сердюк, студ. Науковий керівник: О. А. Антонець, доц. Полтавська державна аграрна академія На даний час кукурудза — одна з найпоширеніших культур у світовому рослинництві, займає третє місце після пшениці і рису. Універсальність її полягає в тому, що використовується як кормова, технічна та харчова культура. Одержання стабільно високих врожаїв зерна кукурудзи є актуальним для сільського господарства України та інших країн. Для прогнозованого впливу на продуктивність цієї культури виробничник повинен чітко уявляти як той чи інший агроприйом... Подробнее

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ЯКІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ

Н. В. Семенко, студ. Науковий керівник: О. В. Бараболя, доц. Полтавська державна аграрна академія Яра пшениця у світовому землеробстві є однією з головних продовольчих культур. Особливе місце посідає тверда яра пшениця Triticum durum Desf, яка має свої специфічні властивості. З її зерна виготовляють продукти для дитячого та дієтичного харчування, макаронні вироби, високоякісні крупи. Як сировина для макаронної промисловості тверда яра пшениця ціниться за велику крупність і високу склоподібність зерна, які забезпечують великий вихід крупок і напівкрупок,... Подробнее

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЖИВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ

О. Г. Світлична, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Буряк цукровий вже давно став однією із найвисокопродуктивніших культур помірного поясу планети, яка за сприятливих умов вегетації здатна створювати у процесі фотосинтезу до 28 т/га сухої речовини (або 95-100 т коренеплодів + 35 т/га гички), і водночас є єдиною сировиною в нашій країні для виробництва цукру[5]. Але значення буряка цукрового не обмежується лише виробництвом з нього цукру. Під час його переробки одержують багато інших продуктів:... Подробнее

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОЕО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЕО ЖИВЛЕННЯ

А. В. Косик, студ. Науковий керівник: О. А. Антонець, доц. Полтавська державна аграрна академія Ярий ячмінь — цінна продовольча, кормова і технічна культура. Із зерна скловидного і крупнозерного дворядного ячменю виготовляють перлову і ячмінну крупи. Ячмінне борошно добавляють (10-15%) при випіканні житнього і пшеничного хліба. Через низьку якість клейковини хліб з чистого ячмінного борошна малооб’ємний, слабопористий, швидко черствіє. Найбільше ячмінь використовують на зернофуражні цілі. В 1 кг зерна міститься 1,2 кормові одиниці і 100-120 г перетравного... Подробнее

ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СУЧА СНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

Я. В. Кошман, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Кукурудза — це одна з найбільш поширених культур в світовому землеробстві. Серед усіх культур вона займає друге місце за валовими зборами зерна і третє за врожайністю. Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і технічного використання. У країнах світу для продовольчих потреб використовується приблизно 20% зерна кукурудзи, для технічних... Подробнее