Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ»

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З ЗАСТОСУВАННЯМ КРАЩИХ ЗРАЗКІВ ТЕХНІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПО СИДЕРАЛЬНОМУ ПАРУ Площа посіву, га 100 Сорти Подолянка, Донецька 46, Донецька 48, Одеська 267, Куяльник, Володарка, Харківська 96, Харківська 105, Харус Попередник сидеральний пар (біла гірчиця) Урожайність, ц/га 75 Клас ґрунтів 4 Г рупа підприємств 4 Дози внесення добрив: мінеральних: — аміачна селітра, кг/га 90 — карбамід 45%, кг/га 70 — Мочевин К №1, р., л/га 250 Агрохімікати: гербіцид (Лонтрел Гранд, в. г., кг/га) 0,06 інсектицид (Карате Зеон 050CS, л/га) 0,15 інсектицид... Подробнее

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПО СИДЕРАЛЬНОМУ ПАРУ Площа посіву, га 100 Сорти Подолянка, Донецька 46, Донецька 48, Одеська 267, Куяльник, Володарка, Харківська 96, Харківська 105, Харус Попередник сидеральний пар (біла гірчиця) Урожайність, ц/га 85 Клас ґрунтів 4 Г рупа підприємств 4 Дози внесення добрив: мінеральних: — аміачна селітра, кг/га 90 — карбамід 45%, кг/га 70 — Мочевин К №1, р., л/га 250 Агрохімікати: гербіцид (Лонтрел Гранд, в. г., кг/га) 0,06 інсектицид (Карате Зеон 050CS, л/га) 0,15 інсектицид... Подробнее

Ярий ріпак

Вимоги до ґрунту До ґрунтів ярий ріпак не дуже вимогливий. Краще росте на чорноземах, темно-сірих опідзолених та сірих лісових ґрунтах, які мають добру структуру і нейтральну або слабокислу реакцію ґрунтового розчину (рН 6,6-7,2). Не придатні для його вирощування ґрунти, які мають легкий гранулометричний склад. Погано росте ріпак на ґрунтах з кислою реакцією ґрунтового розчину та близьким рівнем залягання ґрунтових вод. Вибір попередника Кращими попередниками для ріпаку є озима пшениця, озиме жито, кукурудза і ярі зернові. Не можна висівати ярий... Подробнее

Озимий ріпак

Вимоги до ґрунту Озимий ріпак вимогливий до грунту. Добре росте на чорноземах і сірих лісових грунтах, які мають нейтральну або слабокислу реакцію грунтового розчину (рН 6,6-7,2). Не рекомендується вирощувати його на піщаних та супіщаних грунтах, тому що вони не втримують вологу. Непридатні для вирощування озимого ріпаку важкі глинисті, заболочені, засолені грунти. Вибір попередника Основною вимогою ріпаку до попередника є раннє звільнення поля для проведення якісного обробітку грунту. Озимий ріпак може вирощуватись по більшості попередників.... Подробнее

Соняшник

Вимоги до ґрунту Найбільш придатними для вирощування соняшнику є чорноземи з нейтральною (рН 6,7-7,2) або слаболужною реакцію грунтового розчину, а також сірі лісові грунти (в Лісостепу України). На важких безструктурних грунтах, які погано піддаються обробітку, повільно прогріваються, недостатньо прониклі для повітря і особливо вологи, соняшник росте дуже повільно, особливо в перший період. Тому потрібні додаткові агротехнічні заходи. Малопридатні для соняшника легкі піщані грунти, які мають слабку водовбірну та водоутримуючу здатність, заболочені,... Подробнее

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР Цукрові буряки

Вимоги до ґрунту Цукрові буряки дуже вимогливі до родючості грунту. Найбільш придатні для вирощування цукрового буряка чорноземи типові, темно-сірі опідзолені та сірі лісові грунти з нейтральною або слабо-кислою реакцією грунтового розчину (рН 6,5-7,5). За гранулометричним складом кращі суглинкові грунти. Оптимальна щільність орного шару має становити 1,0-1,2 г/ см3. Вибір попередника У зоні нестійкого зволоження найсприятливіші умови для цукрових буряків створюються при розміщенні їх після озимої пшениці, яку висівали після зайнятого пару, гороху,... Подробнее

КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

Вимоги до ґрунту Кукурудза вимоглива до родючості грунту. Кращими для неї є чорноземи, темно-сірі опідзолені та сірі лісові грунти. За гранулометричним складом — легко — і середньосуглинкові, придатні й супіщані грунти. Найбільш сприятлива реакція грунтового розчину для кукурудзи — нейтральна. При надмірній кислотності вона погано росте і розвивається. Тому кислі грунти (рН<5,0) треба вапнувати. Для вирощування кукурудзи малопридатні засолені та заболочені грунти. 66 Вибір попередника Кращими попередниками для кукурудзи на зерно є... Подробнее

Овес

Вимоги до ґрунту Овес до грунтів невибагливий. Він добре росте на кислих (рН 5,0-5,5), піщаних і супіщаних, заболочених грунтах. Вибір попередника Овес, порівняно з ячменем, є пластичною культурою, тому він менш вимогливий до попередників. Розміщають його у сівозміні після кукурудзи, цукрових буряків та стерньових попередників (озима пшениця, озимий ячмінь, озиме жито, гречка). У посушливі роки не рекомендується висівати його після цукрових буряків, які надто висушують грунт і мають спільних з вівсом шкідників. Система удобрення Овес завдяки добре... Подробнее

Ярий ячмінь

Вимоги до ґрунту Ярий ячмінь має слаборозвинену кореневу систему, тому краще росте на родючих, добре забезпечених поживними речовинами грунтах. Найкращими грунтами для нього є чорноземи, темно-сірі та сірі лісові грунти, які найбільше поширені в Лісостепу. Малоефективне вирощування ячменя на грунтах, які мають піщаний та супіщаний гранулометричний склад, у зв’язку з їх низькою родючістю та нестійким водним режимом. Непридатні для вирощування ячменю грунти з близьким заляганням підгрунтових вод. Вибір попередника Попередниками для ячменю... Подробнее

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Яра пшениця

Вимоги до ґрунту Яра пшениця вибаглива до грунту. Найкращими для неї є чорноземи, темно сірі опідзолені грунти, які мають нейтральну або слабокислу реакцію грунтового розчину (рН 6,0-7,5). Непридатні для її вирощування засолені та кислі грунти. При вирощуванні на малородючих грунтах вона слабо кущиться. Вибір попередника Кращими попередниками для ярої пшениці є багаторічні трави, зернові бобові культури, удобрені цукрові буряки, картопля, кукурудза, а також гречка, озима пшениця після чорного пару. Недоцільно вирощувати яру пшеницю після ярих... Подробнее