Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «Cправочник агронома»

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по відношенню до 1 ц плодів) Культура, продукція Кое фіцієнт Культура, продукція Коефіцієнт Зернові колосові культури: солома 0,1 зерно 1 зелена маса 0,3 солома і полова 0,08 Зерняткові плодові: Кукурудза: плоди і зерно 1 живці 0,5 стебла 0,17 Кісточкові плодові: Цукрові буряки: 1 плоди 1 коренеплоди живці 0,4 гичка 0,20 Суниці: Льон-довгунець І ягоди 1 насіння саджанці 0,1 солома 0,25 Смородина: Кормовий... Подробнее

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — у рослинництві, головні зоотехнік і ветлікар — у тваринництві, головний інженер-механік — у ремонтних майстернях, тракторних бригадах та ін. Практичну роботу по охороні праці й техніці безпеки на виробничих дільницях у бригадах виконують керівники дільниць, бригадири. Основні завдання головного агронома... Подробнее

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють площадкою для миття машин, складом запасних частин, протипо­жежним інвентарем. Проїзди між машинами, що поставлені на зберігання, залишають та­кої ширини, щоб можна було вільно проїхати й провести технічне обслу­говування за технікою. Перед постановкою на зберігання машини... Подробнее

Організація ефективного використання машинно­тракторного парку

У господарствах республіки є різні організаційні форми використання техніки: тракторні, комплексні і тракторно-рільничі бригади, механізова­ні загони, цехи механізації та ін. Найбільший ефект досягається при реалізації принципів концентрації і спеціалізації в експлуатації машинно-тракторного парку, тобто коли замість декількох самостійних тракторних, тракторно-рільничих чи трак­торно-комплексних бригад створюють єдиний механізований внутрігоспо­дарський підрозділ (цех механізації) із спеціалізованими службами і пер­винними механізованими... Подробнее

Технічне обслуговування машинно-тракторного парку

Технічне обслуговування — сукупність заходів, спрямованих на забез­печення справності машин. Всі види робіт по технічному обслуговуванню тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин зведені в планово-запобіжну систему, обо­в’язкову для всіх підприємств і організацій. Планово-запобіжна система включає такі елементи: одержання нових машин, регулювання їх відповідно до умов роботи; обкатку нових і від­ремонтованих машин; комплектування машин у тракторні агрегати; пла­нове технічне обслуговування; періодичне і сезонне технічне обслугову­вання;... Подробнее

Порядок розрахунку потреби в машинах

1. За даними перспективного плану господарства готують коротку до­відку, в якій визначають обсяги механізованих робіт і виробництва про­дукції, наявний парк машин та їх стан. 2. Розробляють нові аОо уточнюють діючі технологічні карти вирощу­вання і збирання сільськогосподарських культур на наступний рік. За­лежно від конкретних обсягів робіт і досвіду використання машин за Затверджено правлінням колгоспу «_____ » 19 р Голова правління Технологічна карта вирощування і збирання в колгоспі району області_________________________ на______________ 19 рік. Площа гаг урожайність_________... Подробнее

Комплектування агрегатів

Одне з головних завдань спеціалістів господарств — правильне комп­лектування агрегатів з тим, щоб забезпечити своєчасне виконання всіх технологічних операцій при мінімальних затратах праці й коштів. Основним засобом виконання польових робіт є агрегат, який являє собою поєднання однієї або кількох робочих машин з енергетичним за­собом (трактор, самохідне шасі). За способом з’єднання робочої машини з джерелом енергії агрегати поділяються на причіпні, напівначіпні, начіп — ні й самохідні. При складанні агрегатів з потужними тракторами... Подробнее

Насосні станції та дощувальні машини

Насосні станції призначені для подачі води з відкритих водоймищ до дощувальних машин або у відкриту зрошувальну мережу, а також для інших господарських потреб. Начіпні насосні станції монтують на тракто­рах й приводять в рух від ВВП. Пересувні станції монтують на саночках або колісному ходу, переміщаються вони за допомогою трактора. Для приводу насоса мають власний двигун внутрішнього згоряння або елек­тродвигун. Плаваючі насосні станції монтують на спеціальному понтоні або судні. Дощувальні машини призначені для зрошення дощуванням польових... Подробнее

Машини для вирощування та збирання винограду і плодоягідних культур

Технологія вирощування винограду включає 40—50 операцій, з яких 10—12 виконують вручну, а решту машинами. Останнім часом створено багато машин та пристроїв для механізації робіт у садівництві. Це самохідна ягідно-збиральна машина МПЯ-1 по­точної дії для збирання чорної смородини в системних насадженнях, яка в багато разів підвищує продуктивність праці порівняно з ручним збиранням. Якість ягід не гірша, ніж при ручному збиранні, а втрати не перевищують 2—3 %. Самохідна плодозбиральна машина ПСМ-55, яка збирає плоди з дерев діаметром крони до 7,5 м,... Подробнее

Машини для сушіння зеленої маси

Для сушіння зелених кормів вітчизняна промисловість випускає висо­котемпературні барабанні сушильні агрегати АВМ-0,65Р, АВМ-0,65; АВМ-1.5А та СБ-1,5. 1,70 1,66 4,2 2,1 6,4 6,1 295 Двигун 125 кВт -54 -39,6 22 14 2,4 2,0 До 8 250 МТЗ-80 Продуктивність за 1 год змінного часу, га: на скошуванні 1,7 на підбиранні 1,66 Ширина захвату, м з жаткою 4,2 з підбирачем 2,2 Робоча швидкість, км/год з жаткою 3,5—7,0 з підбирачем До 7,0 Дорожній просвіт, мм 250 Привод Двигун СМД-72 250 Т-150К, може агрегатуватися з тракторами класу 28,8­ 21,6- 3,4 2,2 Середня висота зрізу, см Тип подр ібшовача... Подробнее